logo kraakman coaching  Kraakman Coaching
Kraakman Coaching
is aangesloten bij
de NOBCO
NOBCO logo

Werkwijze

Hoe de coaching eruit ziet hangt af van de coachee en zijn of haar vraag. Na een uitgebreid (en vrijblijvend) kennismakingsgesprek ontvangt u een verslag. Als u besluit door te gaan spreken we een aantal bijeenkomsten af en bepalen we de duur per bijeenkomst en de lokatie. Meestal duurt een bijeenkomst 1,5 uur en zit er 2 weken tussen de bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst schrijft u  een korte reflectie. Als lokatie kunt u kiezen voor de coachingsruimte van Kraakman Coaching, maar ook een rustige ruimte op uw werk of bij u thuis hoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk om te coachen tijdens een wandeling in de prachtige omgeving van Wageningen. Regelmatig checken we of de gestelde coachingsdoelen nog actueel zijn en eventueel stellen we deze bij. Te alle tijde is ondersteuning via email of telefoon mogelijk. Na afloop ontvangt u een coachingsverslag van het hele traject. De investering die met coaching gepaard gaat hangt mede af van uw inkomen én van het traject dat u kiest.

Trajecten

De trajecten waaruit u kan kiezen verschillen met name in doel, duur en kosten. Een Opfrisgesprek is een eenmalige bijeenkomst bedoeld om uw huidige situatie eens grondig onder de loep te nemen. Vooraf ontvangt u een vragenlijst die u minimaal twee dagen voor het gesprek inlevert. Een Coachingstraject bestaat uit een serie gesprekken met een duidelijk omschreven doel. Gemiddeld bestaat zo'n traject uit 8 bijeenkomsten, maar het kan ook veel korter of langer. Coaching Langdurig is bedoeld voor mensen die graag gedurende een langere periode op regelmatige basis een gesprek hebben. De tijd tussen de gesprekken is ongeveer 4 weken en maximaal 3 maanden. Coaching Op Maat geeft de mogelijkheid tot coaching die niet binnen de eerder genoemde keuzes past. In overleg bepalen we duur, vorm en inhoud van de coaching.

Al trek je een konijn nog zo hard aan zijn oren,
het zal nooit een haas worden

Neem vrijblijvend contact met ons op.