Reacties

Ik vind Arnold zeer betrokken, zeer goed en zeer kundig. Hij geeft mij het gevoel dat hij er helemaal voor mij is. Ik heb ook het gevoel dat ik het niet zo gek kan brengen of hij weet er wel een draai aan te geven. Dat schept vertrouwen. Ook komt hij regelmatig met nieuwe invalshoeken of andere dingen waar ik niet aan gedacht had. Hij geeft mij ook het gevoel dat ik altijd bij hem terecht kan.

Vrouw, universitair docent


Arnold is Intelligent, weet bepaalde situaties naar voren te halen en uit te diepen waardoor ik me bewust wordt van mijn eigen gedrag, en op die manier kan ik werken aan verbeterpunten. Soms kruipt hij in een rol waardoor mijn opstelling of gedrag goed naar voren komen.

Lex, wetenschappelijk onderzoeker


In eerdere coachings/begeleidingsgesprekken had ik wel eens het gevoel dat ik 'slimmer' was dan degene die me begeleidde en dat ging me irriteren. Bij Arnold heb ik dat gevoel niet. Dat vind ik zelf heel prettig en ook bijzonder. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets bij hem kom halen, en niet iets kom brengen. Dat is niet bij al mijn ervaringen zo geweest. Dus daar ben ik blij mee.

Vrouw, universitair docent


Coachvraag:  Hoe voorkom ik dat ik dicht klap op het moment dat ik met niet zeker voel?
Over de coach:  Arnold is geduldig en een warm persoon die door de juiste vragen te stellen je verder helpt.
Resultaten:  De coaching heeft veel voor mij betekent. Ik ben me veel bewuster van m'n emoties en accepteer ook m'n negatieve emoties. Hierdoor is er veel beter mee om te gaan en klap ik niet meer dicht. Doordat ik nu niet voor negatieve emoties vlucht durf ik gevoeliger gesprekken te voeren, wat veel diepere relaties oplevert met mensen.

Man, 21 jaar, werkzaam in ICT


Coachvraag:  Hoe ga ik beter om met werkdruk en werkfrustraties, zodat ik thuis ontspannen kan zijn?
Over de coach:  Zeer betrokken en ook  duidelijk over wat er wel en niet van mijzelf verwacht werd. Wist zaken goed te plaatsen en er voor mij handvaten aan te geven.
Resultaten:  De coaching heeft mij heel veel geholpen om weer plezier in mijn werk en prive leven tekrijgen. De korte samenvattingen van de gesprekken geven me genoeg hulpmiddelen om wanneer het iets minder gaat weer even terug te blikken.

Saskia, 51 jaar, WUR


Coachvraag:  Hoe krijg ik de relatie met (vooral) mijn partner weer op orde?
Over de coach:  Voor mij een zeer goede spiegel. Iemand die doordringt en mijn eigen tekortkomingen bloot legt, zonder een oordeel daarover te vellen.

Man, IT specialist bij WUR


Coachvraag:  Om helder te krijgen welke richting ik aan mijn leven geef op het gebied van studie en werk.
Over de coach:  Arnold is een heel betrokken persoon en hij straalt rust uit en kan er voor zorgen dat de sfeer ontspannen blijft.
Resultaten:  De coaching was voor mij een verhelderend traject. Ik ben daardoor nu met een studie bezig waar ik me thuis voel.

Kristian, student


Doel:  Hoe kan ik beter omgaan met confrontaties en negatieve emoties?
Over de coach:  Arnold is een prettige en rustige coach, betrouwbaar, zeer berokken en kundig. Hij heeft vrij snel het probleem geanalyseerd en is met passende/effectieve methoden gekomen om mij te helpen. Ik heb er erg veel aan gehad.
Resultaten:  Het heeft mij zeker sterker gemaakt. De coaching heeft ervoor gezorgd dat ik weer lekkerder in mijn vel zit en mijn energie weer aan de goede dingen kan besteden. Ik ben veel minder moe en ga weer met meer plezier naar mijn werk. Ik heb mezelf maar ook anderen beter leren begrijpen.

Vrouw, cateringmanager


Coachvraag:  Hoe wordt ik zekerder van mezelf
Over de coach:  Betrokken, scherp, opmerkzaam…
Resultaten:  In spreken voor groepen heb ik meer zelfvertrouwen. Ik heb ingezien dat de ingeslagen weg niet de juiste was en heb nu de mogelijkheid verder te gaan in een andere richting.
Door de coaching ben ik op een andere manier kritisch geworden op mezelf. Tijdens het traject ben ik erachter gekomen dat ik een perfectionist ben terwijl ik mezelf altijd als slordig zag. In de gesprekken met Arnold ben ik hier meermalen op gewezen en ik heb geleerd dat ik niet alle dingen goed moet willen doen maar de goede dingen moet willen doen. Tevens heb ik meer zelfinzicht gekregen en dit alles heeft er uiteindelijk kort voor het einde van het traject toe geleid dat ik heb besloten te stoppen met de lerarenopleiding. Dit was natuurlijk niet het doel van het traject, maar wel de onverwachte uitkomst. Dingen lopen soms anders dan je verwacht.

Man,  leraar in opleiding


Coachvraag:  Wat wil ik met mijn loopbaan? Hoe ga ik om met de onzekerheid die ik daarin heb?
Over de coach:  Arnold was een goede hulp bij het op een rijtje zetten hoe ik ben en wat ik kan, door het vertalen van mijn gedachten en het stellen van veel vragen.
Resultaten:  Ik weet nu beter hoe ik ben, wat ik kan, en wat ik belangrijk vind. Dat helpt me om me iets zekerder te maken op werkgebied. Verder heb ik nog wel veel oefening nodig, maar daar heb ik wel wat ‘tools’  voor gehad.

Vrouw, promotieonderzoek bij WUR


Coachvraag:  Om uit de impasse te komen waar ik in zat, zowel op het vlak van werk als privé.
Over de coach:  Integer, rustig, houdt overzicht.
Resultaten:  Ik  mij los kunnen maken van de situatie waarin ik gevangen zat, dat heeft de knoop waarin ik zat ontward. Ik kon in beweging komen en dat was een bevrijding van een paar vastgeroeste opvattingen (het 'moeten' van vanalles).  Ik weet nu dat mijn gevoel ook een stem heeft en dat het funest is die te onderdrukken; het werkt voor mij niet om alles rationeel te benaderen hoewel ik dat in mijn leven min of meer geleerd heb. Ik wil ervoor zorgen dat ik grenzen stel aan wat aan mij gevraagd wordt, soms is het nodig om nee te zeggen. Ik weet nu beter wat voor 'type' ik ben en wat voor werk ik wil doen.

Vrouw, directie-secretaresse bij architectenkantoor

Feedback is investeren in elkaar.
Door niemand worden we zo grondig om de tuin geleid
als door onszelf - Seneca

Neem vrijblijvend contact op

Wie zegt dat?

Feedback kun je zien als een kado. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het kado aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om er nooit meer naar om te kijken.
Je kunt feedback beter zien als een kans om iets te leren.

Hoe? Door goed te luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te bedenken wat je ermee gaat doen.