Werkwijze

Hoe de coaching eruit ziet hangt af van de coachee en zijn of haar vraag. Na een uitgebreid (en vrijblijvend) kennismakingsgesprek ontvangt je een verslag. Als je besluit door te gaan spreken we een aantal bijeenkomsten af en bepalen we de duur per bijeenkomst en de lokatie. Meestal duurt een bijeenkomst 1,5 uur en zit er 2 weken tussen de bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst schrijf je  een korte reflectie. Als lokatie kun je kiezen voor de coachingsruimte van Kraakman Coaching, maar ook een rustige ruimte op je werk of bij je thuis hoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk om te coachen tijdens een wandeling in de prachtige omgeving van Wageningen. Regelmatig checken we of de gestelde coachingsdoelen nog actueel zijn en eventueel stellen we deze bij. Te alle tijde is ondersteuning via email of telefoon mogelijk. Na afloop ontvangt je een coachingsverslag van het hele traject. De investering die met coaching gepaard gaat hangt mede af van je inkomen én van het traject dat je kiest.

Trajecten

De trajecten waaruit je kunt kiezen verschillen met name in doel, duur en kosten. Een Opfrisgesprek is een eenmalige bijeenkomst bedoeld om je  huidige situatie eens grondig onder de loep te nemen. Vooraf ontvangt je een vragenlijst die je minimaal twee dagen voor het gesprek inlevert. Een Coachingstraject bestaat uit een serie gesprekken met een duidelijk omschreven doel. Gemiddeld bestaat zo'n traject uit 8 bijeenkomsten, maar het kan ook veel korter of langer. Coaching Langdurig is bedoeld voor mensen die graag gedurende een langere periode op regelmatige basis een gesprek hebben. De tijd tussen de gesprekken is ongeveer 4 weken en maximaal 3 maanden. Coaching Op Maat geeft de mogelijkheid tot coaching die niet binnen de eerder genoemde keuzes past. In overleg bepalen we duur, vorm en inhoud van de coaching.

Al trek je een konijn nog zo hard aan zijn oren,
het zal nooit een haas worden

Neem vrijblijvend contact op

Aanpak

Iedere coaching is persoonlijk en op maat. Toch komen er in ieder traject een aantal stappen terug:

  • Kennismakingsgesprek
  • Bepalen coachingsdoelen
  • Coaching
  • Bijstellen coachingsdoelen
  • Evaluatie
  • Hoe verder